Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.32, Datë 21.03.2024

Shkarko