Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.22, Datë 22.02.2024

Shkarko