Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.19, Datë 22.02.2024

Shkarko