Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.165, Datë 21.12.2022

Shkarko