Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.145, Datë 25.11.2022

Shkarko