Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.126, Datë 29.09.2022

Shkarko