Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz, Nr.123, Datë 29.09.2022

Shkarko