Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.115,Datë 18.12.2023

Shkarko