Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.107,Datë 18.12.2023

Shkarko