Projekti i OSBE-së, i KE-së dhe ambasadës holandeze për luftën antikorrupsion

Në kuadër të projektit për forcimin e shoqërisë civile në promovimin e parimeve të luftës kundër korrupsionit në strukturat e sistemit e qeverisjes lokale, Bashkia Kamëz u përzgjodh në zbatimin e projektit.

 Shkarkoni Dokumentin