Përfundon edhe rruga “Altruisti” në Kamëz me gjithë standardet

Përfunduam edhe rrugën “Altruisti” në Kamëz, me gjithë standardet🏞️🛣️📍
📌Asfaltim
📌Ujësjellës
📌Kanalizime
📌Ndriçim
📌Sinjalistikë
Kamza vetëm përpara➡️