Përfundon edhe ndriçimi në rrugën “OSBE” në Kamëz! Investim cilësor, me gjithë standartet që i jep tjetër impakt dhe zhvillim zonës

📍🛣️✅Gjatë inspektimit të rrugës “OSBE” në Kamëz, e gjatë 1450 ml, që përfundoi me standartet dhe parametrat më të mira infrastrukturore si më poshtë🔽
📌Asfaltim
📌Kanalizime
📌Trotuare
📌Vijëzim
📌Sinjalistikë
📌Ndriçim
Investime cilësore që i japin tjetër impakt dhe zhvillim zonës☑️
#BashkiaQëDuam😊