Bashkëpunimi në kuadër të projektit IPA

Ka dy vjet që Bashkia Kamëz, me krijimin e Drejtorisë së re Koordinim-Zhvillimit, ka marrë pjesë aktive në aplikimet në programin e Këshillit Evropian për asistencë teknike e financiare për vendet e Evropës Juglindore, i njohur si programi IPA.

 Shkarkoni Dokumentin