Aplikantët e kualifikuar që do të marrin pjesë në testim për vende të lira në sektorin e MZSH-së Bashkia Kamëz

Download